Природонаучна училищна сбирка

"Човекът и природата"

52 ОУ "Цанко Церковски" - https://52ou.webnode.page/

гр. София, 1616, кв. Бояна бул. "Александър С. Пушкин" №112

Уважаеми ученици!

Този уебсайт е създаден от нашите преподаватели с цел да Ви предоставим богатство от информация за минералите, растенията и животните, които обогатяват нашата учебна среда.

Вижте разнообразието от данни, свързани с населението, качеството на живот, въздействието на хората върху природата, както и важни аспекти като храна, вода, екосистеми и климат.

Вярваме, че този сайт ще Ви помогне да разширите знанията си и да разберете по-добре връзката между хората и природата. Изследвайте с удоволствие и бъдете вдъхновени от богатството на нашата планета.